Home

    Organisatie/studiekosten

Het MBK programma

Het MBK programma wordt op aanvraag van een beroepsvereniging gegeven aan de hand van de door PLATO gestelde onderwijs-inhoudelijke criteria.     

Het onderwijs wordt verzorgd volgens de in Nederland gangbare reguliere onderwijsnormen; door gekwalificeerde docenten, aan de hand van concrete, toetsbare leerdoelen en binnen een ontspannen en stimulerend leerklimaat.

Overzicht inhoud programma MBK n.a.v. PLATO-eindtermen.

 

 

DAG

OCHTEND

d+

MIDDAG

d+

Totaal

lesuren

1

Na introductie c.q. bespreking van het MBK-programma,  etc.  

AF:  inleiding en cellen

3

Z: inleiding, begrippen,

    etiologie

  3

6

2

AF: weefsels

2

Z: infectieziekten              

4

6

3

AF: Skelet en spierstelsel -

3

Z: Bewegingsapparaat /vb. toets AFZ

3

6

4

TOETS AFZ / nabespreking

3

diagnostische processen, oncologie

3

6

5

Bloed en lymfatisch systeem

3

Z. bloed / lymfatisch systeem

3

6

6

Hart en bloedvaten (circulatie)

3

Z. circulatie

3

6

7

Tractus respiratorius

3

Z. ademhalingsstelsel /Vb.

3

6

8

TOETS AFZ / nabespreking

3

Start  AF tractus digestivus

3

6

9

AF tractus digestivus

2

Z. spijsverteringsstelsel

4

6

10

Urinewegstelsel / R.A.S.

3

Z. urinewegstelsel

3

6

11

Geslachtsorganen /huid

2

Z. geslachtsorganen / S.O.A., huid

4

6

12

TOETS AFZ / nabespreking

3

Start AF hormoonstelsel en paracr.

3

6

13

AF hormoonstelsel / cyclus vrouw    en paracrine stoffen

3

Z: Endocrinologie

3

6

14

AF zenuwstelsel

3

Z: Neurologie

3

6

15

Z: vervolg neurologie

AF zintuigen

3

Z. Zintuigen

3

6

16

TOETS AFZ / nabespreking

3

Farmacokinetiek / groepen medicatie

3

6

17

Z: Embryologie / gynaecologie

Z: Embryologie / gynaecologie

6

6

18

Z: Kinderziekten (pediatrie)

Z: Kinderziekten (pediatrie)

6

6

19

Z: Mentale retardatie

2

Z: Psychiatrische stoornissen, w.o. dementieel syndroom en pervasieve ontwikkelingsstoornissen

4

6

20

TOETS AFZ / nabespreking

3

Palliatieve sedatie/rouwproces,

Rode vlaggen, evaluatie / afronding.

3

6

 

    Medewerkers HAN-MBK

    Aanbevolen literatuur

    Huishoudelijk reglement

    Behandeling geschillen

    Links

 

    Contact:         

    Secretariaat: 

    Email: hanrzt@xs4all.nl

    Tel: 0524 - 22 17 18