Algemene voorwaarden en waarborgen van de privacy

 

 

    Home

    Organisatie/studiekosten

Procedure behandeling geschillen:

 

Bij geschillen tussen de deelnemende therapeut en de HAN over enig aspect  kan een klacht hierover aan de directie van het opleidingsinstituut worden gemeld. Hiervoor is een geschillenformulier beschikbaar.

 

De opleidingsdirecteur verplicht zich om binnen tien werkdagen te reageren op deze klacht.

 

De afhandeling van een klacht vindt normaliter plaats binnen een periode van 6 weken. Indien dit echter niet mogelijk blijkt, krijgt u binnen 10 werkdagen na inzending van de klacht bericht met daarin de motivatie voor uitstel vermeld, met de te verwachten tijdslimiet om tot een bevredigende oplossing van het geschil te komen.

 

Indien het geschil niet naar tevredenheid word opgelost staat het de betreffende deelnemer vrij deze voor te leggen aan een juridisch adviseur.

 

Mr André Willem Maat heeft zich beschikbaar gesteld als onafhankelijk juridisch adviseur. In geval van de  behandeling van een geschil zal hij vervolgens binnen vier weken een bindend advies geven.

In dit geval zijn eventuele kosten voor rekening van de HAN.     

 

Indien uiteindelijk blijkt dat de klacht volgens de betreffende deelnemer niet na redelijkheid is op te lossen, zal deze verwezen worden naar de klachtencommissie van de Federatie van Opleidingen in de Natuurlijke Geneeswijzen (F.O.N.G.). De uitspraak van de laatst genoemde is dan bindend. Bij de hier boven beschreven procedures worden de betreffende klachten altijd vertrouwelijk behandeld.

 

Het geformuleerde geschil en de afhandeling hiervan wordt zorgvuldig gedocumenteerd en voor de periode van 10 jaar bewaard.

 

    Medewerkers HAN

    Bijscholingen

    Huishoudelijk reglement

    Behandeling geschillen

    Links

 

    Email: hanrzt@xs4all.nl

    Tel: 0524 - 22 17 18