Home

    Organisatie/studiekosten

Procedure behandeling geschillen:

 

Bij geschillen tussen de student en de Haagse Academie voor Natuurgeneeswijzen (HAN) over enig aspect dat samenhangt of voortvloeit uit de overeenkomst kan een klacht hierover aan de directie van het opleidingsinstituut worden gemeld. Hiervoor is een geschillenformulier beschikbaar.

 

De opleidingsdirecteur verplicht zich om binnen tien werkdagen te reageren op deze klacht.

 

Indien het geschil niet naar tevredenheid word opgelost staat het de cursist vrij deze voor te leggen aan een juridisch adviseur.

 

Mr André Willem Maat heeft zich beschikbaar gesteld als onafhankelijk juridisch adviseur voor studenten die een opleiding volgen bij de HAN. In geval van de  behandeling van een geschil zal hij vervolgens binnen vier weken een bindend advies geven.

In dit geval zijn eventuele kosten voor rekening van de HAN.     

 

Bij de hier boven beschreven procedures worden de betreffende klachten altijd vertrouwelijk behandeld.

 

De klachtenprocedure inzake beoordeling van toetsen staat beschreven in het examenreglement.

 

Het geformuleerde geschil en de afhandeling hiervan wordt zorgvuldig gedocumenteerd en voor de periode van 10 jaar bewaard.

 

    Het MBK programma

    Medewerkers HAN-MBK

    Aanbevolen literatuur

    Huishoudelijk reglement

    Behandeling geschillen

    Links

 

    Contact:         

    Secretariaat: 

    Email: hanrzt@xs4all.nl

    Tel: 0524 - 22 17 18