Home

    Organisatie/studiekosten

Aanbevolen literatuur:

 

De HAN adviseert voor het MBK traject de volgende boeken:

    

 

De leerboeken worden door de studenten zelf aangeschaft en zijn derhalve hun eigendom. De door de VNRT uitgereikte lesmappen en overig onderwijsmateriaal zijn verrekend met het studiegeld en zijn eveneens eigendom van de betreffende studenten.

 

    Het MBK programma

    Medewerkers HAN-MBK

    Aanbevolen literatuur

    Huishoudelijk reglement

    Behandeling geschillen

    Links

 

    Contact:         

    Secretariaat: 

    Email: hanrzt@xs4all.nl

    Tel: 0524 - 22 17 18