Home

    Organisatie/studiekosten

Organisatie en studiekosten MBK

Aanmelden voor bij- en nascholing is slechts mogelijk via een beroepsvereniging, zie onder "links".  De betreffende beroepsvereniging zorgt voor het werven van studenten, in het bijzonder therapeuten die al voldoende voorkennis hebben om de nascholing succesvol te kunnen volgen.                  

Verder zorgt de beroepsvereniging voor de betalingsregelingen, de overeenkomsten  en registratie van aanwezigheid voor de betreffende studenten. Ook de evaluatiegegevens over het didactisch functioneren van docenten en de onderwijsinhoud worden verzameld, geregistreerd en verwerkt door de beroepsvereniging. Tenslotte draagt de beroepsvereniging zorg voor de nodige randvoorwaarden zoals geschikte, professionele lesruimten en -faciliteiten

Voor informatie over studiekosten etc. kunt u contact opnemen met het secretariaat van de betreffende beroepsvereniging.

 

 

    Het MBK programma

    Medewerkers HAN-MBK

    Aanbevolen literatuur

    Huishoudelijk reglement

    Behandeling geschillen

    Links

 

    Contact:         

    Secretariaat: 

    Email: hanrzt@xs4all.nl

    Tel: 0524 - 22 17 18