Home

    Organisatie/studiekosten

Organisatie en studiekosten MBK

Aanmelden voor bovenstaand programma is slechts mogelijk via de ‘VNRT’ (Vereniging voor Nederlandse Reflexzonetherapeuten).  De VNRT zorgt voor het werven van studenten, in het bijzonder therapeuten die  als lid van de beroepsvereniging al voldoende voorkennis hebben om de bovengenoemde nascholing in de geplande anderhalf jaar succesvol te kunnen afronden.                  

Verder zorgt de VNRT voor de betalingsregelingen, de overeenkomsten  en registratie van aanwezigheid voor de betreffende studenten. Ook de evaluatiegegevens over het didactisch functioneren van docenten en de onderwijsinhoud worden verzameld, geregistreerd en verwerkt door de VNRT. Tenslotte draagt de VNRT zorg voor de nodige randvoorwaarden zoals geschikte, professionele lesruimten en -faciliteiten

Voor informatie over studiekosten etc. kunt u contact opnemen met het secretariaat van de VNRT: info@vnrt.nl

 

 

    Het MBK programma

    Medewerkers HAN-MBK

    Erkenning

    Aanbevolen literatuur

    Huishoudelijk reglement

    Behandeling geschillen

    Links

 

    Contact:         

    Secretariaat: 

    Email: hanrzt@xs4all.nl

    Tel: 0524 - 22 17 18