Algemene voorwaarden en waarborgen van de privacy

 

 

    Home

    Organisatie/studiekosten

Organisatie en studiekosten

Aanmelden voor bij- en nascholing is slechts mogelijk via www.rzt-top.nl.  Zij zorgt voor het werven van deelnemers, in het bijzonder therapeuten die het programma medische basiskennis op hbo-niveau succesvol hebben afgesloten.         

Verder zorgt www.rzt-top.nl voor de betalingsregelingen, de overeenkomsten  en registratie van aanwezigheid voor de betreffende deelnemers. Ook de evaluatiegegevens over het didactisch functioneren van docenten en de onderwijsinhoud worden verzameld, geregistreerd en verwerkt door www.rzt-top.nl , evenals de geschikte leslocatie.

 

    Medewerkers HAN

    Bijscholingen

    Huishoudelijk reglement

    Behandeling geschillen

    Links

 

    Email: hanrzt@xs4all.nl

    Tel: 0524 - 22 17 18