Home

    Organisatie/studiekosten

Algemene voorwaarden en het waarborgen van de privacy:

Algemene voorwaarden.

• Betalings- en leveringsvoorwaarden:

Betaling van de verzorgde bijscholing.

Betaling door de beroepsvereniging(en) voor het verrichten van de in de overeenkomst genoemde diensten geschiedt maandelijks via de door de HAN gestuurde facturen. Zoals hierop vermeld dient betaling binnen 30 dagen te worden voldaan.
Bij verlate betaling aan de HAN dient binnen de gestelde betalingstermijn van 30 dagen door de betreffende beroepsvereniging contact te worden opgenomen met de HAN over oorzaak waarom betaling van de verrichte diensten uitblijft. Als de betreffende beroepsvereniging en de HAN uiteindelijk niet tot overeenstemming kunnen komen om het probleem redelijkerwijs op te lossen, zal door de HAN de verdere afwikkeling worden overgedragen aan een incassobureau, waarbij de bijkomende kosten in dit geval voor rekening zijn van de betreffende beroepsvereniging.

Naast vergoeding van de reiskosten en de eventuele verblijfskosten wordt door de HAN uitsluitend het geven van de bijscholing in rekening gebracht. Reistijd, ontwikkelkosten en kosten voor kopieën, zijnde onderdeel van het benodigde lesmateriaal, zijn voor rekening van de HAN. Dit geldt eveneens voor de door de HAN tijdens de les uitgereikte readers. Deze readers blijven vervolgens eigendom van de betreffende deelnemers.

Uitval van geplande bijscholing.

Het thema en de data van bijscholing door de HAN worden jaarlijks in overleg met de betreffende beroepsverenigingen minimaal drie maanden van tevoren vastgesteld. De data voor de lesdagen worden vervolgens in een rooster vermeld en door de betreffende beroepsverenigingen aan hun leden gestuurd.
Indien onverhoopt één of meerdere van deze geplande lesdagen door onmacht bij een beroepsvereniging of - de HAN geannuleerd moet worden, heeft dit géén financiële consequenties.
Wel zullen beide partijen zich inspannen om alternatieve data voor de gemiste bijscholingsdagen te regelen. Mocht dit echter niet lukken binnen het geplande kalenderjaar worden deze lesdagen in onderling overleg het jaar daarop alsnog gegeven. Indien de nascholing ook dan niet kan worden gegeven heeft dit géén financiële consequenties, voor zowel voor de beroepsvereniging(en) als ook voor de HAN.

Het waarborgen van de privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van deze website vinden wij van groot belang. Daarom beschrijven wij in onze privacy policy welke informatie wij verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken. Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor het instituut, haar medewerkers en de docenten. Denk aan geheimhoudingsverklaringen inzake bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen, strategieën.

Toestemming

Door de informatie en de diensten op deze website te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Monitoren gedrag bezoeker

Deze website maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dit is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die wij via cookies registreren, bestaat onder meer uit IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.
Deze informatie houden wij anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere, persoonlijke informatie.

Gebruik van cookies

Deze website plaatst cookies bij bezoekers. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Dat doen wij om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden wij bij welke informatie de browser deelt.
Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken van de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Websites van derden

Deze privacy policy is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u daarom aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens hiervan gebruik te maken.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Wijzigingen in deze privacy policy

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy policy. Het verdient aanbeveling om deze privacy policy geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen tijdig op de hoogte bent.

Vragen

Indien u nog vragen heeft over deze privacy policy dan kunt u ons benaderen via e-mail; hanrzt@xs4all.nl

De duur van de overeenkomst


De duur van de overeenkomst is voor onbepaalde tijd en wordt stilzwijgend verlengd. Indien gewenst worden veranderingen in een overeenkomst aangebracht door onderling overleg tussen de partijen, genoemd in de betreffende overeenkomst. 

 

    Medewerkers HAN

    Bijscholingen

    Leslocaties

    Huishoudelijk reglement

    Behandeling geschillen

    Waarborgen privacy

    Links

 

    Email: hanrzt@xs4all.nl

    Tel: 0524 - 22 17 18